ΑΝΑΡΤΗΣΗ

  1. Αρχική
  2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΒΕΕ»,

που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής (Παλαιάς Καβάλας 208),

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2927501000.

***************

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 19-5-2023, καλούνται κατά το άρθρο 10 του Καταστατικού της και κατά τον νόμο οι κ. μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Περιστέρι Αττικής, οδός Παλαιάς Καβάλας αρ. 208, προκειμένου να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Μεταφορά της έδρας της εταιρείας.

2) Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περιστέρι, 19 Μαΐου 2023

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Χριστοφής